logo

In opdracht van Waterschap Vallei & Veluwe hebben we Stuw Rutgers vispasseerbaar gemaakt. De volgende werkzaamheden zijn uigevoerd

  • Natuurtechnisch grondwerk
  • Graven watergang
  • Plaatsen bekkentrappen incl. bestorting
  • Plaatsen betonnen duikers met schuifafsluiters