logo
In opdracht van Waterschap Vallei & Veluwe hebben we Stuw Rutgers vispasseerbaar gemaakt. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
  • Natuurtechnisch grondwerk;
  • Graven watergang;
  • Plaatsen bekkentrappen incl. bestorting;
  • Plaatsen betonnen duikers met schuifafsluiters.