logo

Aanneming en grondverzet

Buijtenhuis verzorgt grondwerk bij bouw-, infra- en waterprojecten. Dat varieert van het ontgraven van bouwputten tot het bouwrijp maken van woonwijken. En van het graven van rioleringssleuven tot de aanleg van sloten, beken en waterpartijen.
Slimme aanpak, gedetailleerde begroting, geen vertraging

Dat gat in de grond maken? Dat is niet zo ingewikkeld. Onze meerwaarde zit ‘m in het voortraject. Wij denken mee over de slimste aanpak, stellen een gedetailleerde begroting op en een haalbare planning inclusief tijdige grondafvoer. Daardoor blijven projecten waar wij aan meewerken op schema en binnen het budget.

Machinisten die verder kijken dan hun graafbak

Onze graafmachinisten werken snel en hard. Daarbij kijken ze verder dan alleen het grondwerk. Kan het iets slimmer? Dreigt er ergens anders iets fout te gaan? Dan denken we mee en dragen we als het kan bij aan de oplossing. Omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het succes van het gehele project.