logo

Beschoeiingen en damwanden

Water op afstand houden. Daar weten we alles van bij Buijtenhuis. We maken en plaatsen namelijk regelmatig hardhouten beschoeiingen, waterkeringen en damwanden. Ook kunnen we zink- en kraagstukken aanbrengen met steenbestorting. Dat doen we voor onder meer waterschappen, gemeenten, natuurbeheerders en particulieren.
Uitvoering binnen planning en budget door goed voorwerk

Dat we vakwerk leveren, rekening houden met de omgeving en werken met respect voor de natuur? Dat is vanzelfsprekend. Het échte verschil? Dat maken we niet buiten maar binnen. Met gedegen vooronderzoek, gedetailleerde constructieberekeningen en deskundig advies. Met een goed plan voorkomen we verrassingen tijdens de uitvoering en blijven we binnen de planning en het budget.