logo

Aanleg en reconstructie van riolering

Een rioleringssysteem ontwerpen. Bestaande rioolbuizen vervangen. Nieuwe riolering aanleggen. Of oplossingen realiseren waarbij water direct infiltreert in de bodem. Bij Buijtenhuis weten we alles over hoe je de afvoer van regenwater regelt. Daarom zijn we een veelgevraagd partner van overheden, bedrijven en particulieren.
Minder kans op verstoppingen en overlast

Problemen met uw riolering? Die ontdekt u pas als de buizen al lang en breed onder de grond zitten. Daarom moet je vooraf goed je huiswerk doen. Dat is de kracht van Buijtenhuis. Als we zelf een systeem ontwerpen, steken we veel tijd in de capaciteitsberekening en het bedenken van de juiste oplossing. Als we alleen ingeschakeld worden voor de uitvoering, kijken we altijd ook constructief-kritisch naar het plan en de gekozen materialen. 

Infiltratiesystemen voor regenwater

Ook als je geen buizen mag of wilt toepassen, weten we hoe je jouw terrein droog houdt. We ontwerpen dan een buffer- en/of infiltratiesysteem waarmee het regenwater wegloopt in de bodem. Bij de keuze voor een afkoppelingsmethode houden we uiteraard rekening met de bodemgesteldheid, grondwaterstand en waterdoorlatendheid van de ondergrond. Allemaal om overlast in de toekomst te voorkomen.