logo

Waterbouw in Midden-Nederland

Jachthavens uitbreiden, watergangen uitbaggeren, vistrappen maken, beschoeiingen aanleggen, natuurlijke oevers maken; wij voelen ons thuis op de grens van water en land.
Succes buiten, begint binnen

Wij werken onder meer voor waterschappen, gemeenten, projectontwikkelaars, verenigingen, natuurbeheerders en particulieren.. Zij kiezen voor ons omdat we al ‘graven’ tijdens de voorbereiding. Doordat we veel tijd steken in het achterhalen van wat écht belangrijk is voor onze klanten, komen we met betere oplossingen en zijn we in staat om ons werk snel, goed, volgens planning en binnen het budget te doen.

Beschoeiing
Beschoeiing

We houden water op afstand, met onder anderen beschoeiing.

Oeverwerk
Oeverwerk

We doen oeverwerk met respect voor de natuur.

Waterbouwkundige constructies
Waterbouwkundige constructies

Van jachthaven tot sluis, stuw, vistrap of waterkering.

Projecten
Projecten

Benieuwd naar onze prestaties op de grens van land en water?