logo

Kust- en oeverwerk 

Natuurlijke oevers aanleggen, beken laten meanderen door het landschap of kades van jachthavens aanleggen. Bij Buijtenhuis zijn we in ons element als we met één been in het water en het andere been op vaste bodem staan. We werken onder meer voor waterschappen, natuurbeheerders, gemeenten en recreatiebedrijven.
We voorkomen verrassingen tijdens de uitvoering

Onze kracht? Die zit hem in de voorbereiding. We denken met u mee over de beste oplossing, doen vooronderzoek en maken gedetailleerde berekeningen. Die ziet u ook terug in ons plan van aanpak en prijsvoorstel. Zo weet u waar u aan toe bent. En voorkomen wij verrassingen tijdens de uitvoering. Want als er één ding is waar we een hekel aan hebben, dan is het vertraging of budgetoverschrijding.

Respect voor de natuur en oog voor de omgeving

Veel van onze waterbouwprojecten vinden plaats in kwetsbare, natuurrijke omgevingen. We snappen dat we daar met beleid te werk moeten gaan. Onze machinisten en waterbouwers zijn dan ook geen rouwdouwers. Ze werken met oog voor flora en fauna en houden steeds de veiligheid van omwonenden, recreanten en anderen in de gaten.