logo

Natuurbouw in Midden-Nederland

Beken aanleggen of laten meanderen. Natuurlijke oevers realiseren. Landbouwgrond afplaggen en omvormen tot natuurgebied. Faunapassages of vistrappen maken. Bij Buijtenhuis voeren we regelmatig zulke natuurbouwprojecten in Midden-Nederland uit.
Voorbereiden met oog voor natuur en belanghebbenden

Graven in de natuur; dat vraagt om een grondige voorbereiding. Daar besteden we bij Buijtenhuis veel aandacht aan. We zijn gewend om samen te werken met ecologen en archeologen. En denken zorgvuldig na hoe we omwonenden en recreanten kunnen ‘meenemen’ in het proces en overlast voor hen kunnen beperken.

Onze machinisten graven als gentlemen

Uiteindelijk zijn het onze machinisten die het verschil maken. Dankzij hun ervaring en kennis van bodemsoorten en grondlagen kunnen ze het terrein lezen. Bovendien graven ze met beleid. Ze variëren in graafprofielen, ontzien kwetsbare flora- en faunasoorten en voorkomen verdichting. Zo ontstaan waardevolle buitenruimtes met een grote biodiversiteit.