logo
In Hattem hebben we met het oog op de toekomst de oevers van de Oude Grift vernieuwd. De oeverbescherming is vervangen zodat de KRW-watergang ook in tijden met hevige neerslag voldoende water kan afvoeren op de IJssel.

In verband met de aanwezigheid van de zeldzame beekprik hebben we de waterstand van de beek kunstmatig verhoogd. Hiermee voorkomen we dat we tijdens de werkzaamheden de bodem van de beek roeren en hierdoor de larven in de modderbodem raken.

We hebben de huidige palen verwijderd en vervangen door een FSC-damwand, geleverd door Foreco. Daarnaast hebben we een ecologische oeverbescherming van stobben aangebracht.

Al met al een mooie klus waarbij uiteenlopende aspecten, zoals weinig werkruimte door de begroeiing, werken over particuliere gronden, trillingsmonitoring van oude gebouwen in samenwerking met GEORGE BV en werken met respect voor de flora en fauna, het tot een uitdagend project maken.