logo
In opdracht van Waterschap Vallei & Veluwe mochten we een Ecologische verbindingszone aanleggen, een aantal bomen kappen, 35.000 m³ natuurtechnisch grondwerk in weinig draagkrachtige grond verrichten. Ook hebben damwanden en beschoeiingen geplaatst en bomen geplant. 
Wilt u meer lezen over Ecologische VerbindingsZones? Lees meer op hwww.vallei-veluwe.nl