logo
Om de natuurkwaliteit op ’t Waschwater te vergroten, zijn er recentelijk werkzaamheden gestart. Het gebied wordt vernat door sloten ondieper te maken. Langs de sloten worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast wordt een perceel grasland verlaagd tot moerasland en worden er twee grote poelen en acht struweelplekken (begroeiing struiken) aangelegd. Door deze maatregelen wordt de natuur klimaatbestendiger en ontstaan er meer schuil-en broedgelegenheden voor plant en dier.