logo

Het was een monsterklus. Maar liefst 60.000 kuub zand moest worden afgevoerd om een ven te creëren op Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. in Leusden. Buijtenhuis klaarde de klus een jaar sneller dan vooraf begroot was. Tot grote vreugde van de eigenaar én omwonenden.

Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. is sinds 1807 in particuliere handen. Om de oorspronkelijke natuur te herstellen zijn er de afgelopen jaren vier omvangrijke natuurontwikkelingsprojecten gerealiseerd. Natte heidevelden werden in hun oorspronkelijke staat hersteld waardoor planten als dopheide, klokjesgentiaan en zonnedauw massaal zijn teruggekeerd. Ook zijn er gebieden natter gemaakt, zodat opnieuw vennen zijn ontstaan, waardoor watersnippen, libellen en planten als de veenpluis zich weer helemaal thuis voelen.

Overlast zo veel mogelijk beperken

In 2016 mocht Buijtenhuis een landbouwperceel van 4 hectare een andere bestemming geven. Om een ven te creëren moest er 60.000 kuub zand worden afgevoerd, zo’n 3.500 vrachtwagens vol. Een monsterklus, die Buijtenhuis naar tevredenheid van de opdrachtgever heeft uitgevoerd, vertelt Martin Nolsen, terreinbeheerder van Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. “Belangrijk was dat er zo min mogelijk overlast werd veroorzaakt tijdens het grondtransport.

Niet alleen vanwege de flora en fauna, maar ook vanwege omwonenden. Die zitten niet te wachten op al die extra verkeersbewegingen met groot materieel. Buijtenhuis wist het project in één, in plaats van twee jaar te realiseren. Dat bracht veel rust in het natuurgebied.”

Belangrijker dan snelheid is uiteraard dat het werk secuur wordt uitgevoerd. Nolsen: “Buijtenhuis heeft zeer nauwkeurig gewerkt, mede door het gebruik van moderne grondverzetmachines die zijn voorzien van gps en lasers. Hierdoor kan de kraanmachinist zonder hulp van een landmeter de juiste diepte en hoek berekenen. Voorwaarde voor ons als opdrachtgever was bovendien dat de grond direct afgezet kon worden en ook dat heeft Buijtenhuis goed kunnen regelen.”

Flexibele omgang

Het was niet het eerste project dat Buijtenhuis mocht uitvoeren op Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. “Buijtenhuis heeft, in samenwerking met de Provincie, het Waterschap, de gemeente en Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. vier jaar geleden al eens enkele landbouwpercelen afgeplagd en omgevormd tot bloemrijke graslanden. En heeft de oevers van de Heiligenbergerbeek natuurvriendelijk ingericht. Daarbij hebben we toen expliciet gekozen voor een bedrijf met ervaring in natuurbouw.

Buijtenhuis is gewend om samen te werken met ecologen en archeologen. Dat bleek ook nodig, want tijdens het afgraven van het ven werden er restanten van een 13.000 jaar oud bos gevonden. Fantastisch natuurlijk, maar wij vreesden ook voor de planning. Dat bleek onnodig, want Buijtenhuis wist het zo te regelen dat het onderzoek op de juiste manier kon plaatsvinden, zonder dat het project zelf vertraging opliep. Heel knap. Ik kan dan ook niet anders zeggen dan dat we zeer tevreden zijn over de samenwerking.”