logo

Ruim baan voor vissen in de Barneveldse Beek. Buijtenhuis heeft namelijk in opdracht van waterschap Vallei en Veluwe een vispassage aangelegd bij stuw Rutgers bij Achterveld. Het gaat om elf trappen, verspreid over een lengte van ongeveer een kilometer. De trap overbrugt een hoogteverschil van ongeveer 1,20 meter. Door de aanleg van de vispassage kunnen vissen stroomopwaarts de Gelderse Vallei in en naar de Veluwe zwemmen.

Ecologische waarde vergroten

De aanleg van de vispassage is onderdeel van een groter project, bedoeld om de ecologische waarde van het gebied te vergroten. Zo kreeg de oever van de beek een meer natuurlijk profiel en kwamen er poelen voor onder meer kikkers, insecten en libellen.

Ruime ervaring in natuurbouw

Buijtenhuis heeft ruime ervaring in zulke natuurbouwprojecten. We werken daarbij samen met ecologen en archeologen en zijn gewend om omwonenden en recreanten ‘mee te nemen’ in het proces.