logo

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Buijtenhuis Nijkerk B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.